Všeobecné prodejní podmínky - Udržitelný design nábytku a vybavení | Nábytek z kartonu Všeobecné prodejní podmínky 1 – Tento ceník ruší a nahrazuje všechny předchozí, nepředstavuje nabídku a může být kdykoli změněn dle výhradního uvážení

Všeobecné prodejní podmínky

1 – Tento ceník ruší a nahrazuje všechny předchozí, nepředstavuje nabídku a může být kdykoli změněn dle výhradního uvážení Společnosti.

2 – Společnost NaturDesign Mobili v Cartone S.r.l. si vyhrazuje právo provádět technické, rozměrové a estetické změny své výroby.

3 – Návrh objednávky je podmíněn přijetím společnosti NaturDesign Mobili v Cartone S.r.l.; dodací podmínky, pokud se liší od podmínek požadovaných v návrhu objednávky, jsou uvedeny v akceptaci a jsou závazné, s výjimkou případů vyšší moci.

4 – Obal výrobku je zahrnut v ceně. Speciální balení požadované předem bude fakturováno za cenu.

5 – Zboží prodávané ze závodu cestuje na riziko zákazníka.

Reklamace výrobních vad musí být sdělena písemně do 8 dnů od převzetí zboží.

Za vady se nepovažují:

– různé odstíny lepenky.

– minimální vady řezů, drcení a ohýbání lepenky, které jsou považovány za surovinu.

K nahlášení nepříjemností nebo reklamací ohledně počtu balíků či poškození při přepravě se přihlíží pouze v případě, že je zákazník sdělí s písemnou výhradou na Přepravním dokladu v době vykládky, a to e-mailem.

Ve zprávě je pro identifikaci příčiny stížnosti povinné sdělit:

– kód výrobku uvedený na samolepicí etiketě nanesené externě na obal.

– kód výrobku s odkazem na zákazníka uvedeným na přepravním štítku použitém externě na obalu.

– číslo obsluhy použité externě na obalu a/nebo interně vložený kupón operátora

– údaje o přepravním dokladu

Závazek společnosti, přijaté výrobní vady, je omezen pouze na výměnu zboží po vrácení sporného výrobku.
6 – Datum dodání, i když je potvrzeno, je stále orientační. Jakékoli zpoždění vás neopravňuje ke zrušení nebo odškodnění.
7 – Výnos je ze závodu.
Náklady na dopravu jsou účtovány zákazníkovi.
8 – Platby jsou uznávány jako platné a osvobozující pouze tehdy, jsou-li prováděny v ústředí přímo nebo prostřednictvím bankovních institucí. U plateb provedených R.B. a / nebo směnkami-směnky je zákazník odpovědný za náklady na známky a náklady na sběr podle běžných bankovních nákladů.
Opožděné platby podléhají úrokům z prodlení v současné sazbě a mají za následek pozastavení plnění probíhajících objednávek až do vypršení platby.
9 – Tyto podmínky jsou prohlášeny za přijaté s objednávkou.
Článek 10 – Jakékoli výjimky ze všeobecných smluvních podmínek dohodnutých v tomto dokumentu musí mít písemnou formu.
Článek 11 – Místem soudní příslušnosti pro jakýkoli spor je výhradně treviso.

Obchodní management.

Přírodní materiál

Kartonový nábytek je 100% recyklovatelný

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY NATURDESIGN

Vzorec záruky vrácení peněz

360° provedení

Tým odborníků k dispozici

BEZPEČNÉ ONLINE PLATBY

Bezpečné a šifrované transakce

NÁKUPNÍ KOŠÍK
Přihlásit se

Ještě nemáte účet?