NaturDesign Kartonový nábytek - Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pro informace o vašich shromažďovaných osobních údajích, účelech a subjektech, s nimiž jsou údaje sdíleny, kontaktujte správce údajů.

Správce údajů

NARDI MOBILI IN CARTONE S.R.L.
31053 Pieve di Soligo
Via Rivette, 29, Itálie – p.i. IT04981100268
info@mobiliincartone.it – Telefon +39 0438 842 156

Správce údajů neposkytuje seznam typů shromažďovaných osobních údajů.

Další shromážděné osobní údaje mohou být uvedeny v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím informativních textů zobrazených současně se shromažďováním údajů. Osobní údaje mohou být uživatelem zadány dobrovolně nebo shromažďovány automaticky během používání této webové stránky. Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto webovou stránkou nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto webovou stránkou, pokud není uvedeno jinak, má za účel identifikovat uživatele a zaznamenat související preference pro účely striktně související s poskytováním služby požadované uživatelem. Neposkytnutí některých osobních údajů uživatelem může zabránit tomu, aby tato webová stránka poskytovala své služby.

Uživatel přebírá odpovědnost za osobní údaje třetích stran zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím těchto webových stránek a zaručuje, že má právo je sdělovat nebo šířit, čímž osvobozuje vlastníka od jakékoli odpovědnosti vůči třetím stranám.

Metody a místo zpracování shromážděných údajů

Metody zpracování

Správce údajů zpracovává osobní údaje uživatelů přijetím vhodných bezpečnostních opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo zničení osobních údajů. Zpracování se provádí pomocí IT a / nebo telematických nástrojů, s organizačními metodami as logikou striktně související s uvedenými účely. Kromě správce údajů mohou být v některých případech k údajům přístupné kategorie osob odpovědných za organizaci webu (administrativní, obchodní, marketingové, právní, systémové administrátory) nebo externí subjekty (jako jsou poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které jsou v případě potřeby také jmenovány jako zpracovatelé údajů správcem údajů. Aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů lze vždy vyžádat od správce údajů. Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozním ústředí správce údajů a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany podílející se na zpracování. Pro více informací kontaktujte správce údajů. Krát

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k provedení služby požadované Uživatelem nebo vyžadované účely popsanými v tomto dokumentu a Uživatel může vždy požádat o přerušení Zpracování nebo zrušení Údajů.

Další informace o léčbě

Obhajoba u soudu

Osobní údaje Uživatele mohou být použity pro obhajobu Vlastníka u soudu nebo ve fázích vedoucích k jeho možnému založení, před zneužitím při využívání stejných nebo souvisejících služeb Uživatelem. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Vlastník může být požádán o zpřístupnění Údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Specifické informace

Na žádost uživatele, kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, může tato webová stránka poskytnout uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro potřeby související s provozem a údržbou může tato webová stránka a veškeré služby třetích stran, které používá, shromažďovat systémové protokoly, tj. soubory, které zaznamenávají interakce a které mohou také obsahovat osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od správce údajů pomocí kontaktních údajů.

Výkon práv uživateli

Subjekty, kterých se Osobní údaje týkají, mají právo kdykoli získat od Správce údajů potvrzení o jejich existenci či neexistenci, znát jejich obsah a původ, ověřit jejich správnost nebo požádat o jejich integraci, zrušení, aktualizaci, opravu, přeměnu do anonymní podoby nebo zablokování Osobních údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, jakož i v každém případě, z legitimních důvodů, bránit jejich zacházení. Žádosti by měly být adresovány správci údajů.

Tato webová stránka nepodporuje požadavky „Do Not Track“. Chcete-li zjistit, zda je podporují některé použité služby třetích stran, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů tím, že upozorní uživatele na této stránce. Proto prosím často konzultujte tuto stránku, přičemž jako referenci uvádíme datum poslední změny uvedené v dolní části. V případě nepřijetí změn provedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů je uživatel povinen přestat používat tyto webové stránky a může požádat správce údajů o odstranění svých osobních údajů. Není-li uvedeno jinak, budou se na osobní údaje shromážděné do té doby nadále vztahovat předchozí zásady ochrany osobních údajů. O těchto zásadách ochrany osobních údajů

Správce údajů je odpovědný za tyto zásady ochrany osobních údajů.
Přírodní materiál

Kartonový nábytek je 100% recyklovatelný

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY NATURDESIGN

Vzorec záruky vrácení peněz

360° provedení

Tým odborníků k dispozici

BEZPEČNÉ ONLINE PLATBY

Bezpečné a šifrované transakce

NÁKUPNÍ KOŠÍK
Přihlásit se

Ještě nemáte účet?